این جلسه در قالب یک صبحانه کاری در سالن جلسات دادگستری کل استان مازندران تشکیل گردید.

جلسه ها، سخنرانی ها، گالری 0

دومین همایش استانی کارشناسان رسمی دادگستری مازندران با محوریت نقش و جایگاه کارشناسان در تحقق عدالت قضایی با حضور رئیس

جلسه ها، سخنرانی ها، گالری 0

      نشست صمیمی  رئیس هیات مدیره کارشناسان رسمی دادگستری مازندران با رئیس ، دادستان و قضات محترم

جلسه ها، گالری 0

در ادامه جلسات مشترک رئیس هیات مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری و حوزه های قضائی استان

جلسه ها، گالری 3
X
رفتن به نوارابزار